Polityka Prywatności

Podstawa Prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator i właściciel danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Skrobański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Hal-Bud Michał Skrobański z siedzibą pod adresem: Kania 8, 63-520 Grabów nad Prosną wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6222551465

Czas przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Cele zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji Usługi przez Usługodawcę.

Cele:

wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)- dokonania wyceny usługi, a następnie wykonania usługi czy umowy,

prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym – w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji,

rozliczenia finansowe i sprawozdawczość rachunkowa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

analityczny (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. Cookies, Google Analytics, Pixel Facebooka

przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,

kontakt telefoniczny (podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – kontakt telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi,

wysyłka newslettera  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Dane zbierane w celach analitycznych

W celach analitycznych wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Informacje w ten sposób pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie, sporządza raporty z aktywności na Stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Wiemy, że istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google Analitics uzyskać można na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Formularz kontaktowy

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Aplikację do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.

Dane osobowe: Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Nazwa firmy

Formularz zamówienia

Lista mailingowa lub newsletter

Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub newsletteru adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej Aplikacji. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w aplikacji lub po dokonaniu zakupu.

Dane osobowe: Cookie, Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Miasto

Telefon kontaktowy

Do Użytkowników, którzy udostępnią swój numer telefonu, mogą być wykonywane połączenia w celach komercyjnych lub promocyjnych związanych z niniejszą Aplikacją, a także w celu odpowiedzi na zapytania wsparcia.

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

Widżet wideo YouTube

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

Wideo Vimeo

Vimeo to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Vimeo, LLC, która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Dane Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, jedynym wyjątkiem jest przekazanie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – PrivacyShield”. Zatem z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z wykorzystywaniem amerykańskich serwerów. Zarówno Google, jak i Facebook przystąpili do programu PrivacyShield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

Jakie masz prawa do swoich danych

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora przy pomocy których realizowana jest Usługa, lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów,

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Ponieważ świat i prawo nieustannie się zmienia, również polityka prywatności będzie ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2020r.

DANE KONTAKTOWE

DANE FIRMOWE

COPYRIGHT © 2020 Hal-Bud | BRANDING: weblovers.pl